Ecocrowding.com

Installeren, inrichten en vormgeven van een crowdfunding platform voor Rineke Zeilstra.

Jaar van oplevering: 2013

Tcdekamp.nl
Ditmoment.be