Privacy Statement

De privacy statement is voor het laatst aangepast op 24-05-2018. Versie 2018.01

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw toegang tot de website, het verwerken van contactformulieren en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

JNV Webdesign B.V. streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van JNV Webdesign B.V. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bescherming persoonsgegevens

Gebruik voor onze diensten

Wanneer u ons contactformulier invult, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze subverwerker WebChamp B.V.. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van subverwerker WebChamp B.V.. Desgewenst kunt u inzage in uw gegevens aanvragen.

Doeleinden

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens slaan wij op?

Als u een contactformulier invult op de website van JNV Webdesign B.V., dan wordt tijdens het verzenden gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar het formulier is verzonden.

Gegevensbeveiliging

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:

 • Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;
 • Er firewall beschermde servers worden gebruikt;
 • Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

Bewaartermijn gegevens

De door JNV Webdesign B.V. verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die u ons toezendt zolang u klant bij ons bent.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.

Cookies

Deze website van JNV Webdesign B.V. plaatst alleen functionele cookies. U kunt onze website anoniem raadplegen. JNV Webdesign B.V. verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier. De aanvraagformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van Uw gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Welke cookies worden er geplaatst?

Essentiële cookies

PHPSESSID – Dit is een sessie cookie welke zal worden gewist nadat u de browser hebt afgesloten. Deze is noodzakelijk om de website van de JNV Webdesign B.V. website(s) goed te laten functioneren.

Analytische / performance cookies

Google Analytics cookie:

Via de cookies die Google Analytics plaatst en bijhoudt, krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Cookies geplaatst door Google Analytics:

_ga

Voor het plaatsen van de Google Analytics cookies hebben wij maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens enkel op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt. Te weten:

  • –  We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
  • –  Uw IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
  • –  Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
  • –  De standaardinstelling om gegevens met Google te delen is uitgezet.
  • –  We hebben ervoor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 • Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van JNV Webdesign B.V., dan kunt u ons altijd contact met ons opnemen.